• Τεχνική συναπτικής πλαστικότητας νευρογένεσης αντισταθμιστικής λειτουργικής πλαστικότητας κατά N. Morton, D. Eagleman,
  H. Erson, M. Nikolelis για αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, v. Parkinson, πολλαπλή κατά πλάκας σκλήρυνση
 • Τεχνική αποσυμπίεσης σπονδυλικής στήλης αναίμακτα με τις αρχές της εμβιομηχανικής, μέσω μεσοσπονδύλιων διαφορικών
  δυναμικών, για κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου, πρόπτωση μεσοσπονδυλίου δίσκου
 • MBST σύστημα ενεργοποίησης βλαστών
 • Μαγνητικά πεδία με πρόγραμμα για αύξηση της κυτταρικής διαίρεσης
 • Τηλεμετρική ανάλυση της κίνησης BAROPODOMETER
 • EMG BFB μυών αρθρώσεων
 • Μέθοδοι ανάκτησης μυϊκού τόνου
 • Εφαρμοσμένη κλινική ηλεκτροθεραπεία MYOTRAC - αισθητήρες - INTELECT
 • MYOTRAC INFINITI CLIN - BIOGRAPH σε EMG & EMG STIM ή PROCOMP 5 SYSTEM
 • EMG σύστημα και σύνδεση SIMULATION TOOLS για προσομοίωση
 • Τεχνικές νευρωνικών κυκλωμάτων σύμφωνα με την νευροπλαστικότητα του κεντρικού νευρικού συστήματος κατά JEAN J.
  CHANGEAUX
 • Ισοκινητική αξιολόγηση και ενδυνάμωση
 • Συνδυαστικά πεδία
 • Συστήματα LASER σάρωσης
 • Μέθοδοι R. NEINSTEIN, A. BARRY, W. BUSMAN
 • Τεχνικές κατά M. BROMILEY, J. P PAILLOUX
 • Injuri biomechanics
 • Sport biomechanics
 • Renaissance
 • Τεχνικές D. VODERS, M. FOLDI
 • Δοκιμασία κόπωσης κάτω άκρων (εργαστήριο - εργομετρικό)
 • Πληθυσμογράφημα
 • Τονόμετρο
 • Τεχνικές Lympho press συμπίεση, και λεμφικής παροχέτευσης
 • Computer simulation
 • Modeling, structural analysis
 • Engineering and biological systems
 • Assessment, treatment & rehabilitation of animals
 • Τεχνικές ιοντοφόρεσης