• Βλαστοκυτταρική δημιουργία υποστρώματος. (εργαστηριακά)
  • STMB αναγέννηση κυττάρων συνδετικού ιστού
  • Σύμπτωση λειτουργικού με μηχανικό άξονα της άρθρωσης
  • Αποσυμπίεση της άρθρωσης μέσω διαφορικών δυναμικών
  • Αρθροσκοπική καθήλωση ιστών που έχουν υποστεί πλήρη ρήξη. (ορθοπεδική)

 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Τεχνικές νευρωνικών κυκλωμάτων σύμφωνα με την νευροπλαστικότητα του κεντρικού νευρικού συστήματος
  • Ισοκινητική αξιολόγηση και ενδυνάμωση
  • Εφαρμοσμένη κλινική ηλεκτροθεραπεία myotrac - αισθητήρες - intelect
  • Τηλεμετρική ανάλυση της κίνησης Baropodometer
  • EMG σύστημα και σύνδεση simulation tools για προσωμοίωση
  • κ. τ. λ.