• Εργομέτρηση
 • Αποσυμπίεση αρθρώσεων αλγοριθμικά μέσω διαφορικών δυναμικών
 • Σύμπτωση μηχανικού με λειτουργικό άξονα της άρθρωσης
 • EMG BFB μυών αρθρώσεων μέλους
 • LASER Υπέρηχοι
 • CYBEX System
 • Ισομετρικές ασκήσεις
 • Κολύμπι

 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Τεχνικές νευρωνικών κυκλωμάτων σύμφωνα με την νευροπλαστικότητα του κεντρικού νευρικού συστήματος
 • Ισοκινητική αξιολόγηση και ενδυνάμωση
 • Εφαρμοσμένη κλινική ηλεκτροθεραπεία myotrac - αισθητήρες - intelect
 • Τηλεμετρική ανάλυση της κίνησης Baropodometer
 • EMG σύστημα και σύνδεση simulation tools για προσωμοίωση
 • κ. τ. λ.