• Αγγειακής αρχής αλλοιώσεις
 • Εκφυλιστικές αλλοιώσεις
 • Φλοιώδεις εκφυλίσεις
 • Χορεία Huntington
 • Νόσος Parkinson
 • Αταξία Friedreich
 • Νωτιαία μυική ατροφία
 • Απομυελινωτικές παθήσεις
 • Πολλαπλή κατά πλάκας σκλήρυνση
 • Νόσος του Schilder
 • Συνδυασμένη υποξεία εκφύλιση Ν.Μ

 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Τεχνικές νευρωνικών κυκλωμάτων σύμφωνα με την νευροπλαστικότητα του κεντρικού νευρικού συστήματος
 • Ισοκινητική αξιολόγηση και ενδυνάμωση
 • Εφαρμοσμένη κλινική ηλεκτροθεραπεία myotrac - αισθητήρες - intelect
 • Τηλεμετρική ανάλυση της κίνησης Baropodometer
 • EMG σύστημα και σύνδεση simulation tools για προσωμοίωση
 • κ. τ. λ.