• Ελεφαντίαση
 • Λεμφοίδημα άνω άκρων
 • Λεμφοίδημα κάτω άκρων - τετραγωνισμένα δάκτυλα με πάχυνση δέρματος, λιποίδημα
 • Λεμφοφλεβικό λεμφοίδημα
 • Λεμφοίδημα μέτριο, με πάχυνση του δέρματος και υπερκεράτωση
 • Ήπιο λεμφοίδημα
 • Κακοήθης εξαλλαγή του λεμφοιδήματος και λιποίδημα
 • Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση και λεμφοίδημα με δερματίτιδα και λιποδερματοσκλήρυνση
 • Πρωτοπαθές λεμφοίδημα κάτω άκρων
 • Λεμφοίδημα μετά από καρδιακό - bypass
 • κ.τ.λ.

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ -
ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑ

 • Λεμφική παροχέτευση και περιποίηση δέρματος
 • Δοκιμασία κόπωσης κάτω άκρων
 • Μέτρηση κυκλοφορίας
 • Τονόμετρο
 • Μηχάνημα λεμφικής παροχέτευσης για ανελαστικό δέρμα
 • Lympho press διαλείπουσα συμπίεση
 • κ. τ. λ.