Η "ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ" κέντρο αποκατάστασης 20ετούς λειτουργίας εξελίχθηκε στην human bionic - Нервно-биоинженерство εταιρεία αποκατάστασης.